Hemen Danışmanlık alın!

Yurt dışında lise / lisans / yüksek lisans ve ya doktora diplomalarınıznı Türkiye’de Denklik konusunda size yardımcı oluyoruz. Hemen talebinizi formu doldurarak bizlere iletin.

Öğrenci Memnuniyeti 100%
Lisans için Denklik Hizmeti alan öğrencilerimiz – 89%

Üniversite Denklik Belgesi Nedir?

Denklink Belgesi, Yurtdışında bir liseden (Abitur, Matura, Baccalaureate, Fachabitur gibi) ve ya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen anadolu lisesi, önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

Yabancılar için diploma denklik belgesi nasıl alınır?

Yabancı bir ülkeden alınan / yurtdışından lise ve ya üniversite diplomasının Türkiye’de geçerli olabilmesi ve Türkiye’de ki üniversitelere kesin kayıt yaptırabilmesi için YÖK tarafından diploma denklik belgesi alınması gerekmektedir. Başvuru yapılırken önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin başvuruyu yapacağı ülke, yer ve tür öğrencinin değerlendirmesini pozitif e ya negatif sonuçlandırabilir.

Denklik İçin Gerekli Belgeler (Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin)

Yabancu Diploma denkliği yapılırken belirli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

  1. Online denklik ön başvuru formu,.
  2. Rıza beyanı (doldurulması ve imzalanması gerekmektedir)
  3. Kimlik / Pasaport fotokopisi
  4. Diploma Belgesinin aslı (ve noter onaylı tercümesi)
  5. Transkript (ve noter onaylı tercümesi)
  6. Diploma Supplement (Lisans mezunları için)

Denklik Belgesi için kimler başvurabilir?

Denklik belgesi için yurtdışında ilköğretim, ortaöğretim, lise lisans ve yüksek lisans okumakta ve okumuş olan öğrenciler başvurabilirler. Yurtiçinde ise milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilir.

Yabancı Diploma Denklik Süreçleri

1. Başvuru

2. Ön İnceleme (Evrak Kontrolü)

3. İnceleme (Başvuru Dökümanlarının içerik olarak incelenmesi)

4. Tanıma ve Denklik Komisyonu

5. Yükseköğretim Yürütme Kurulu

6. Denklik