YÖS nedir?

YÖS nedir ? YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS Sınavı merkezi bir sınav değildir. Türkiye’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Yabancı Uyruklu öğrenciler için önemli bir sınavdır.

Türkiye Cumhuriyetindeki üniversiteler kendi YÖS sınavlarını yapmaktadırlar.

YÖS’e kimler başvurabilir?

YÖS sınavına genellikle lise son sınıftaki ve ya lise mezunu yabancı uyruklu öğrenciler başvurmaktadırlar. Yurtdışındaki liselerde lise eğitiminin tümünü tamamlamış olan T.C. Vatandaşlarıda katılabilmektedirler. 

YÖK’ün açıklamış olduğu ‚YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR‘

  1. a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 

1) Yabancı uyruklu olanların,

 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların *

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

Türkiye’de ki Yüksek Ögretim Kurumlarında (özellikle Devlet Üniversitelerinde) okumak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sınav sonuçları ile bu kurumlara başvuracakları bir sınavdır.

YÖS’e hangi ülke vatandaşları başvuru yapabilir?

YÖS Sınavına yabancı uyruklu öğrenci şartlarına uygun olan tüm öğrenciler başvurabilir. Yabancı Uyruklu öğrenciler, Mavi kartlı öğrenciler ve yurtdışında lisenin tümünü okumuş olan öğrenciler YÖS sınavına başvuru yapabilirler ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından faydalanabilirler.

YÖS sınavına kaç kişi katılır?

Her yıl YÖS sınavına giren öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı artmaktadır. Yıllık olarak ortalama 180.000 Yabancı Uyruklu öğrenci T.C.’de ki üniversiteleri tercih etmektedirler. Bu öğrencilerden ortalama +50.000 öğrenci YÖS sınavlarına katılmaktadırlar.

İÜYÖS, MUYÖS, EGEYÖS, OMU YÖS nedir?

YÖS; merkezi bir sınav değildir. 2011 yılından bu yana YÖS sınavı ilgili T.C. Üniversiteleri tarafından kendi adları ile yapılmaktadır. Örneğin:

IÜYÖS, MUYÖS,EGEYÖS,AÜYÖS,AYÖS,OMÜYÖS.

Bazı üniversiteler; özellikle büyük Devlet Üniversitelerinin yapmış oldukları YÖS sınav sonucunu kabul ederek, başvuru kabul etmektedirler. Yani, bazı üniversitelere onlara ait sınava girmeden kabul ettikleri Devlet Üniversitesinin YÖS sınav sonucu yeterli olamaktadır.

11,04,2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 sayılı kanunun 14/f maddesince Devlet Üniversitelerinde %35, Vakıf Üniversitelerinde % 50’yi geçmeyecek şekilde Uluslararası öğrencilere kontenjan ayrılmıştır.

İlk YÖS Sınavı 1981 yılında yapılmıştır. Yılda bu sınava ortalama 50.000 öğrenci girmektedir. YÖS Sınavı, verilere dayanarak, ÖSYM’nin açıkladığı verilere dayanarak: o günden bu yana ortalama 130.000 öğrencinin Türkiye’de eğitim almasını sağlamıştır.

YÖS Sınav Başvuruları

YÖS Sınav Başvuru koşulları, tarihleri ve süreçleri üniversitelerin kendi web sitelerinden yapıl