YÖS nedir?

YÖS nedir ? YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) lise sonrası yükseköğrenime devam etmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin seçilmelerini ve yerleştirilmelerini sağlayan sınavdır.

Türkiye’de ki Yüksek Ögretim Kurumlarında (özellikle Devlet Üniversitelerinde) okumak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sınav sonuçları ile bu kurumlara başvuracakları bir sınavdır.

İÜYÖS, MUYÖS, EGEYÖS, OMU YÖS nedir?

YÖS; merkezi bir sınav değildir. 2011 yılından bu yana YÖS sınavı ilgili T.C. Üniversiteleri tarafından kendi adları ile yapılmaktadır. Örneğin:

IÜYÖS, MUYÖS,EGEYÖS,AÜYÖS,AYÖS,OMÜYÖS.

Bazı üniversiteler; özellikle büyük Devlet Üniversitelerinin yapmış oldukları YÖS sınav sonucunu kabul ederek, başvuru kabul etmektedirler. Yani, bazı üniversitelere onlara ait sınava girmeden kabul ettikleri Devlet Üniversitesinin YÖS sınav sonucu yeterli olamaktadır.

11,04,2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 sayılı kanunun 14/f maddesince Devlet Üniversitelerinde %35, Vakıf Üniversitelerinde % 50’yi geçmeyecek şekilde Uluslararası öğrencilere kontenjan ayrılmıştır.

İlk YÖS Sınavı 1981 yılında yapılmıştır. Yılda bu sınava ortalama 50.000 öğrenci girmektedir. YÖS Sınavı, verilere dayanarak, ÖSYM’nin açıkladığı verilere dayanarak: o günden bu yana ortalama 130.000 öğrencinin Türkiye’de eğitim almasını sağlamıştır.

Önemli Bağlantılar